Prisma logo
 • Geprint op: 03/12/2016


 

Welkom

Wat is PRISMA?

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan het PRISMA groepsprogramma. Dit programma is voor mensen met diabetes type 2. PRISMA staat voor ‘PRo-actieve Interdisciplinaire Self MAnagement educatie’. Pro-actief betekent dat het niet een saai verhaal is wat u moet aanhoren, maar dat u zelf actief betrokken wordt. Interdisciplinair staat voor de verschillende hulpverleners die samen werken om deze cursus te geven. En Self-management staat ervoor dat we u zelf het heft in eigen hand willen geven voor de behandeling en omgang met diabetes type 2.

Wat gebeurt er tijdens PRISMA?

De PRISMA bijeenkomst wordt gegeven voor een groep van ongeveer 10 personen en eventuele partners. De bijeenkomsten worden geleid door trainers die lid zijn van het diabetesteam. Hierbij kunt u denken aan de diabetesverpleegkundige, diëtist, praktijkondersteuner en huisarts. De trainers zijn er om u te helpen, uw kennis te vergroten en inzicht te verwerven in wat diabetes voor u betekent en wat u zelf kunt doen om meer grip op uw diabetes te krijgen. Er zijn ook mogelijkheden om individueel met een van de trainers te spreken als u daar behoefte aan heeft.

Het PRISMA programma is opgebouwd rond groepsactiviteiten waarbij u gevraagd wordt actief mee te denken en mee te praten. Verder bestaat het programma uit twee dagdelen, verspreid over twee weken. Na deze twee bijeenkomsten bent u (nog) beter in staat beslissingen te nemen voor een goede zorg voor uw diabetes.

Tijdens PRISMA kunt u:

 • antwoord krijgen op uw vragen
 • kennis en praktische vaardigheden opdoen
 • aangemoedigd worden uw eigen keuzes te maken hoe u om gaat met uw diabetes
 • praten over uw zorgen
 • uitzoeken welke ondersteuning u kunt verwachten van het diabetesteam

PRISMA wordt aangeboden in groepen omdat:

 • het prettig kan zijn om met mensen in eenzelfde situatie te praten
 • mensen van elkaar kunnen leren
 • mensen elkaar vaak kunnen helpen en ideeën kunnen delen of opdoen
 • mensen de bijeenkomsten plezierig vinden
 • de bijeenkomsten zijn ontspannen, vriendelijk en plezierig. Omdat de hoeveelheid deelnemers beperkt is, voelt u zich snel op uw gemak.

Deelname aan PRISMA

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan PRISMA. Als u vrij moet nemen van uw werk om bij de bijeenkomsten aanwezig te kunnen zijn, dan kunnen wij u een brief meegeven voor uw werkgever. Daarin staat het een en ander over de PRISMA cursus uitgelegd. Als u uw partner, een familielid of vriend(in) mee wilt brengen naar de bijeenkomsten dan is hij/zij van harte welkom.